Klachtenregeling

De onderwijswetgeving heeft met ingang van 1 augustus 1998 de schoolbesturen in Nederland verplicht tot het instellen van een klachtenregeling. Ons bestuur heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtenregeling. Ouders en leerkrachten kunnen met binnen de school onoplosbare of vertrouwelijke klachten terecht bij een door het bestuur aan te stellen vertrouwenspersoon. Tevens dient er per school een contactpersoon aangesteld te worden, die bij eventuele klachten kan doorverwijzen.

Stichting OZHW voor PO en VO heeft voor haar scholen een klachtenregeling op papier gezet. Op De Botter is besloten de directeur én een lid van de medezeggenschaps­raad uit de oudergeleding aan te wijzen als contactpersonen. De contactpersoon heeft tot taak om personen met klachten de juiste weg te wijzen.

Het is natuurlijk niet de bedoeling, dat de vertrouwenspersoon voortdurend wordt benaderd, als er iets verkeerd gaat. Problemen moeten in eerste instantie altijd eerst worden besproken met degenen, die erbij betrokken zijn. Indien dit geen oplossing biedt, zal de directie van de school benaderd moeten worden. Indien via deze contacten de problemen niet opgelost kunnen worden, kan Sticting OZHW voor PO en VO benaderd worden. Hier kunt u een kopie van de klachtenregeling krijgen. Pas als dan problemen niet wor­den opgelost, kan de vertrouwenspersoon in beeld komen.

De contactpersonen voor de klachtenregeling staan vermeld in de bijlage bij de schoolgids.

Landelijk zijn er ook enkele inspecteurs van het basisonderwijs aangewezen als vertrouwensinspecteur. Ouders en leerkrachten kunnen zich ook rechtstreeks richten tot deze vertrouwensinspecteurs. Zij zijn bereikbaar via een centraal telefoonnummer: 0900 1113 111.
Image
Image
Image
Image
Image

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.