School

OBS de Botter is gehuisvest in een groot schoolgebouw in de wijk Drievliet in Ridderkerk.

In het gebouw zijn 10 groepen van OBS de Botter gehuisvest. Daarnaast worden drie lokalen gebruikt door Stichting Bram en zijn er twee lokalen in gebruik door Yes! kinderopvang voor de peuterspeelgroep en de buitenschoolse opvang.
Het gebouw biedt ook ruimte voor het wijkcentrum de Fuik en het kinderdagverblijf van Yes! kinderopvang.
Image
Image
Image
Image
Image