Intern begeleider (IB)

Sinds een aantal jaar ben ik als intern begeleider (IB’er) verantwoordelijk voor de zorg op onze school. Met veel plezier en in goede samenwerking en in overleg met alle betrokkenen geef ik de zorg binnen onze school vorm.

Drie keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats, waarin het welbevinden en de resultaten van de leerlingen besproken worden. Naar aanleiding hiervan worden er nieuwe plannen opgesteld. Aan het eind van het schooljaar vindt tijdens de groepsbespreking ook de overdracht plaats met de volgende groepsleerkracht. Naast de nieuwe groepsleerkracht en de huidige leerkracht is bij deze bespreking altijd de intern begeleider aanwezig.

Ook ga ik twee keer per jaar op groepsbezoek en bespreek ik mijn bevindingen met de leerkracht. Zij kunnen mij ook vragen in de groep te komen observeren als ze zorgen hebben over een bepaalde leerling. De resultaten van de observatie en de uit te zetten acties worden achteraf besproken. Daarnaast kan ik ook een didactisch onderzoek afnemen.

Als leerkrachten extra hulp aan bepaalde leerlingen willen geven, bespreken ze dit met mij. Dit gebeurt tijdens van tevoren ingeplande momenten, maar als de situatie daar om vraagt, kan zo’n zorgbespreking ook op een eerder tijdstip plaatsvinden.

De zorg die wij als school verlenen, is heel breed. Zo is er zorg op sociaal emotioneel gebied, zorg omtrent gedrag en zorg op het gebied van leren. Zorg kan nodig zijn voor leerlingen die moeite hebben met een bepaald vakgebied, maar ook voor kinderen die meer aankunnen dan het reguliere onderwijsaanbod.

De zorgbehoefte en plan van aanpak zijn terug te vinden in de handelingsplannen die met de ouders en de leerling besproken worden. Als we er met elkaar niet uit komen, dan kunnen we - in overleg met de ouders - hulp in schakelen van externen , zoals schoolmaatschappelijk werk, ZPF (zorgplatform), CJG (centrum voor jeugd en gezin), PCL (permanente leerling commissie). Vandaar dat ik ook regelmatig buiten de school te vinden ben.

Voor ouders die graag een gesprek willen met betrekking tot de zorg voor hun kind is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Mocht u met mij over de zorg voor uw kind willen praten, dan is dat altijd mogelijk. Ik ben van maandag tot en met donderdag aanwezig.

Monique Devilee
Monique DevileeIntern begeleidermonique.devilee@ozhw.nl
Image
Image
Image
Image
Image

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.